Biologie pro gymnázia
(teoretická a praktická část)
Jan Jelínek, Vladimír Zicháček

Dnes vráceno
Monografie
5. vyd.
Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002; Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002;
574 s., [56] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy ; 24 cm
Ostatní autoři: Zicháček, Vladimír,
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}

biologie; Biology
biologie; biologie člověka; biologie středoškolská

Přehledná učebnice biologie doplněná praktickou částí odpovídá obsahem učebním osnovám čtyřletých gymnázií.; Učebnice vychází z osnov čtyřletého gymnázia a zahrnuje část botanickou, zoologickou, anatomii a fyziologii člověka a kapitoly z obecné biologie. Druhou část knihy tvoří praktická část zpracovaná po kapitolách a obsahující jak definice důležitých pojmů, otázky, doplňovačky a testy na procvičení učiva, tak metodické návody k praktickým cvičením. Oproti předchozímu vydání byla aktualizovaná i část o původu a vývoji člověka. Součástí knihy jsou barevné obrazové přílohy.

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Související
Všechny díly
Obsah
                    BIOLOGIE PROKARYOT, ROSTLIN A HUB
(J. Jelínek)
Obecné vlastnosti živých soustav .......................................................16
Taxonomie organismů.....................................................................16
Přehled přirozeného systému živé přírody................................................16
PRVOJADERNÍ (Prokaryota) ...............................................................17
Říše:	NEBUNĚCNl (podbuněční) (Subcellulata) ...................................17
Oddělení: PRAORGANISMY (Eobionta)...................................................17
Oddělení: VIRY (Vira) ..............................................................17
Říše:	PRVOBUNÉCNl (Prolocellulata).............................................19
Oddělení: BAKTERIE (Bacteria).......................................................19
Oddělení: SINICE (Cyanophyta).......................................................20
Oddělení: PROCHLOROFYTY (Prochlorophyta)............................................21
JADERNÍ (Eukaryota) ....................................................................21
Stavba a struktura rostlinné buňky .....................................................21
Rozmnožování eukaryotických buněk (mitóza)..............................................23
Meióza..................................................................................23
Osmotické jevy v buňce..................................................................24
Rostlinná pletiva.......................................................................24
Pletiva dělivá....................................................................... 25
Pletiva trvalá........................................................................25
Pletiva krycí.......................................................................25
Pletiva vodivá .....................................................................26
Pletiva základní ...................................................................28
Rostlinné orgány vegetativní............................................................28
Kořen ................................................................................28
Stonek................................................................................29
List .................................................................................31
Rozmnožovací orgány semenných rostlin...................................................32
Opylení a oplození ...................................................................33
Plody a jejich rozdělení..............................................................33
Látkové složení rostlinného těla .......................................................34
Životní funkce a individuální vývoj rostlin.............................................35
Fotosyntéza ........................................................................35
Dýchání.............................................................................36
Kvašení ............................................................................38
Vodní režim rostliny................................................................38
Minerální výživa rostlin............................................................40
Růst rostlin........................................................................40
Individuální vývoj rostlin..........................................................41
Rozmnožování rostlin ...............................................................42
Dráždivost a pohyby rostlin.........................................................43
SYSTÉM ROSTLINNÉ ŘÍŠE...................................................................44
Podříše:	NIŽŠÍ ROSTLINY (Protobionta) ............................................44
Oddělení: RUDUCHY (Rhodophyta) .....................................................45
Oddělení: HNĚDÉ ŘASY (Chromophyta)..................................................46
Třída: ZLATÍVKY (Chrysophyceae).................................................46
Třída: ROZSIVKY (Bacillariophyceae) ............................................46
Třída: CHALUHY (Phaeophyceae)...................................................46
Oddělení: KRÁSNOOČKA (Euglenophyta) ................................................47
Oddělení: ZELENÉ ŘASY (Chlorophyta).................................................47
Třída: ZELENI VKY (Chlorophyceae)...............................................47
Třída:	SPÁJÍ VKY (Conjugatophyceae)..........................................48
Třída:	TRUBICOVKY (Bryopsidophyceae) ........................................48
Třída:	PAROZNATKY (Charophyceae) ............................................48
Podříše:	VYŠŠÍ ROSTLINY (Cormobionta)...........................................48
Barevná obrazová príloha: Rostliny, houby a lišejníky.........................za	str.	48
Oddělení:	RYNIOFYTY (Rhyniophyta) ..............................................49
Oddělení:	MECHOROSTY (Bryophyta)................................................49
Oddělení:	PLAVUNĚ (Lycopodiophyta) .............................................51
Oddělení:	PŘESLIČKY (Equisetophyta).............................................51
Oddělení:	KAPRADINY (Polypodiophyta)............................................51
Oddělení:	LYGINODENDROVÉ (Lyginodendrophyta)....................................53
Oddělení:	CYKASY (Cycadophyta) .................................................53
Oddělení:	JINANY (Ginkgophyla) .................................................53
Oddělení:	JEHLIČNANY (Pinophyta) ...............................................53
Oddělení:	ROSTLINY KRYTOSEMENNÉ (Magnoliophyta).................................55
Třída:	ROSTLINY DVOUDĚLOZNÉ (Magnoliopsida) .................................56
Třída:	ROSTLINY JEDNODELOZNÉ (Liliopsida)....................................57
Říše:	HOUBY (Fungi) .........................................................57
Oddělení:	HLENKY (Myxomycola) ..................................................57
Oddělení:	CHYTRIDIOMYCETY (Chytridiomycota).....................................58
Oddělení:	OOMYCETY (Oomycota) ..................................................58
Oddělení:	EUMYCETY (houby vlastní) (Eumycota)...................................59
Třída:	ZYGOMYCETY (Zygomycetes)..............................................59
Třída:	ENDOMYCETY (Endomycetes)..............................................60
Třída:	VŘECKOVYTRUSNÉ HOUBY (Ascomycetes)....................................60
Třída:	STOPKOVYTRUSNÉ HOUBY (Basidiomycetes) ................................61
EKOLOGIE ROSTLIN A HUB................................................................64
Základní pojmy .......................................................................64
Organismy a prostředí.................................................................64
Abiotické prostředí...................................................................64
1. Sluneční záření .................................................................64
2. Teplota prostředí ...............................................................65
3. Voda ............................................................................65
4. Půda ............................................................................65
5. Atmosféra .......................................................................66
Ekologie populace .................................................................. 67
Ekologie společenstva.................................................................68
Ekosystém ............................................................................69
Biomy ................................................................................69
Fytogeografie ČR......................................................................70
DoplNky ..............................................................................71
Chemické složení bakteriální buňky....................................................71
Pohlavní rozmnožování bakterie Escherichia coli.......................................71
Golgiho systém........................................................................72
Přehled buněčných struktur............................................................72
Anatomie C3 listu.....................................................................73
Anatomie C4 listu.....................................................................73
Listy ................................................................................73
Květní vzorec.........................................................................74
Květní diagram........................................................................74
Fotosyntéza ..........................................................................75
Calvinův cyklus ......................................................................76
Kyseliny adenosinfosforečné a přenos energie v buňce..................................79
Životní cyklus paličkovice nachové ...................................................79
Životní cyklus rzi	travní.............................................................79
I. SYSTÉM ŽIVOČIŠNÉ RÍŠE ................................................ 82
II. CHARAKTERISTIKA ŽIVOČIŠNÉ BUŇKY....................................... 84
Ríše:	ŽIVOČICHOVÉ (Animalia)................................... 85
I. podříše:	PRVOCI (Protozoa) ....................................... 85
Kmen:	PRAPRVOCI (Sarcomasligophora) ........................... 86
Podkmen:	BIČÍKOVCI (Mastigophora)................................. 86
Pod к men:	KORENONOŽCI (Sarcodina) ................................. 86
Kmen:	VÝTRUSOVCI (Apicomplexa)................................. 88
Kmen:	HMYZOMORKY (Microspora).................................. 89
Kmen:	NÁLEVNÍCI (Ciliophora)................................... 89
Kmen:	VÝTRUSENKY (Myxozoa)..................................... 91
II. podříše:	MNOHOBUNĚČNÍ (Metazoa)................................... 91
Vznik mnohobuněčnosti................................................. 91
DIBLASTICA ............................................................... 92
Kmen:	VLOCKOVCl (Placozoa) .................................... 92
Kmen:	HOUBY (Porifera)......................................... 92
Kmen:	ŽAHAVCI (Cnidaria)....................................... 95
Kmen:	ŽEBERNATKY (Ctenophora) ................................. 98
Kmen:	MORULOVCI (Mesozoa) ..................................... 98
TRIBLASTICA............................................................... 98
Kmen:	PLOŠTĚNO (Plathelminthes)................................ 99
Kmen:	PÁSNICE (Nemerlini) .....................................102
Kmen:	VÍRNÍCI (Rotatoria)).....................................102
Kmen:	HLÍSTI (Nemathelminthes) ................................102
Kmen:	MĚKKÝŠI (Mollusca).......................................104
Kmen:	KROUŽKOVCI (Annelida) ...................................110
Kmen:	DRÁPKOVCI (Onychophora) .................................113
Kmen:	ČLENOVCI (Arthropoda) ...................................113
Podkmen:	TROJLALOCNATCI (Trilobita)...............................114
Podkmen:	KLEPlTKATCI (Chelicerata)................................114
Třída:	HROTNATCI (Merostomata)..................................114
Třída:	PAVOUKOVO (Arachnida)....................................115
Podkmen:	ŽABERNATÍ (Brarchiala)...................................119
Třída:	KORÝŠI (Crustacea).......................................119
Podkmen:	VZDUŠNICOVCI (Tracheata).................................123
Třída:	MNOHONOŽKY (Diplopoda)...................................123
Třída:	STONOŽKY (Chilopoda).....................................123
Třída:	CHVOSTOSKOCI (Collembola) ...............................123
Třída:	HMYZ (Insecta)...........................................123
Kmen:	CHAPADLOVCI (Tentaculata) ...............................135
Kmen:	OSTNOKOŽCI (Echinodermata)...............................135
Kmen:	POLOSTRUNATCI (Hemichordata) ............................136
Kmen:	STRUNATCI (Chorclcila)...........................................................................................137
Podkmen: PLÁŠTĚNCI (Tunicata)...............................................................................................137
Podkmen: KOPINATCI (Cephalochordata) .......................................................................................138
Podkmen: OBRATLOVCI (Vertebrata)............................................................................................139
Třída: KRUHOÚSTÍ (Cyclostomata) ........................................................................................140
Třída: PANCÍRNATCI (Placodermi) ........................................................................................141
Třída: PARYBY (Chondrichthyes) .........................................................................................141
Třída: RYBY (Osteichthyes)..............................................................................................143
Třída: OBOJŽIVELNÍCI (Amphibia) ........................................................................................153
Třída: PLAZI (Replilia) ................................................................................................158
Třída: PTÁCI (Aves).....................................................................................................167
Třída: SAVCI (Mammalia).................................................................................................185
Barevná obrazová príloha: Živočichové........................................za	str.	192
III. HISTORICKÝ VÝVOJ ŽIVOČIŠNÉ RÍŠE ..............................................................................................204
IV. EVOLUCE ORGÁNŮ A ORGÁNOVÝCH SOUSTAV ŽIVOČICHŮ..................................................................................206
Tělní pokryv.......................................................................................................................206
Soustava opěrná....................................................................................................................206
Svalstvo...........................................................................207
Nervová soustava...................................................................................................................207
Smyslové orgány ...................................................................................................................208
Trávicí soustava...................................................................................................................209
Dýchací soustava...................................................................................................................210
Cévní soustava.....................................................................................................................211
Vylučovací a rozmnožovací soustava ................................................................................................213
V. ETOLOGIE ŽIVOČICHŮ..............................................................................................................214
Evoluce chování....................................................................................................................214
Vrozené chování....................................................................................................................215
Instinktivní chování.............................................................................................................217
Chování podmíněné látkovou výměnou ................................................................................................217
Chování ochranné a komfortní ......................................................................................................218
Rozmnožovací chování...............................................................................................................220
Sociální chování...................................................................................................................221
Komunikace živočichů...............................................................................................................222
Získané chování....................................................................................................................224
VI. ŽIVOČICHOVÉ A PROSTREDÍ .......................................................................................................226
Ekologická nika ...................................................................................................................226
Živé systémy ......................................................................................................................228
Potravní ekologie..................................................................................................................229
Populační ekologie.................................................................................................................230
Barevná obrazová príloha: Biomy 	za	str.	232
Rozšíření živočichů ...............................................................................................................233
Areály výskytu živočišných druhů ..................................................................................................234
Zoogeografické oblasti.............................................................................................................236
Ekologie rozmnožování .............................................................................................................237
Pohyb obratlovců...................................................................................................................238
Biologické rytmy ................................................................................................................. 240
Domestikace a laboratorní chovy živočichů .........................................................................................240
Divoká zvířata ....................................................................................................................241
BIOLOGIE A FYZIOLOGIE ČLOVĚKA
(J. Jelínek)
PŮVOD A VÝVOJ ČLOVĚKA..............................................................244
Metody určování stáří paleontologických nálezů.....................................244
Systematické zařazení člověka......................................................244
Barevná obrazová príloha: Evoluce Člověka .................................za	str.	248
Etnická antropologie...............................................................249
ORGÁNOVÉ SOUSTAVY..................................................................249
Tkáně .............................................................................249
Soustava kosterní...............................................................251
Soustava svalová ..................................................................255
SOUSTAVY PŘEMĚNY LÁTKOVÉ...........................................................257
Soustava oběhová...................................................................257
Soustava dýchací ..................................................................263
Soustava trávicí ..................................................................266
Soustava vylučovací................................................................272
Soustava kožní.....................................................................273
SOUSTAVY REGULAČNÍ ................................................................275
Řízení látkové (hormonální)........................................................275
Řízení nervové (reflexní) .........................................................277
Tělesná teplota a její udržování...................................................284
Ustrojí smyslová...................................................................285
Barevná obrazová príloha: Anatomie Člověka ................................za	str.	288
SOUSTAVY ROZMNOŽOVACÍ..............................................................291
Pohlavní soustava muže.............................................................291
Pohlavní soustava ženy.............................................................292
INDIVIDUÁLNÍ VÝVOJ ČLOVĚKA.........................................................294
Vývoj před narozením...............................................................294
Vývoj po narození..................................................................296
ÚVOD DO STUDIA OBECNÉ GENETIKY.....................................................298
Molekulární základy dědičnosti ....................................................298
Genetika prokaryotické buňky ......................................................301
Genetika eukaryotické buňky........................................................303
Dědičnost mnohobuněčného organismu...............................................303
Dědičnost kvalitativních znaků.................................................304
Dědičnost kvantitativních znaků................................................309
Mimojaderná dědičnost .........................................................310
Genetická proměnlivost.........................................................310
Základy genetiky populací .........................................................312
Genetika člověka ..................................................................313
Dědičné choroby a dispozice......................................................313
Genově inženýrství.................................................................314
Doplnky .......................................................................... 319
Zjednodušené schéma vývoje krevních buněk .........................................319
Lymfocyty B a lymfocyty T..........................................................320
AIDS ..............................................................................321
Zevní projevy srdeční činnosti - EKG ...................................................321
Kalorické tabulky.......................................................................321
Přehled vitaminů .......................................................................322
Gametogeneze ...........................................................................324
Mendelův životopis .....................................................................324
Struktura a složení nukleových kyselin..................................................325
Přehled proteinogenních aminokyselin ...................................................327
Dědičnost krevních skupin...............................................................328
Příklady genetických chorob člověka.....................................................328
Zkoumání rodokmenu......................................................................330
Cytogenetika člověka....................................................................331
Příklady z genetiky.....................................................................333
VYBRANÉ KAPITOLY Z OBECNÉ BIOLOGIE	(J.	Jelínek)
Obecné vlastnosti společné všem živým soustavám ...............................336
Stupeň složitosti organismů ...................................................336
BUNĚČNÁ BIOLOGIE...............................................................336
Biomembrány....................................................................337
Příjem a výdej látek buňkou....................................................338
PROKARYOTNÍ ORGANISMY..........................................................339
Fyziologie prokaryot ..........................................................339
Rozdělení prokaryot podle výživy ..............................................340
Genetika prokaryot.............................................................341
Evoluce prokaryot .............................................................341
Taxonomie a systém prokaryot...................................................341
EUKARYOTNÍ ORGANISMY...........................................................341
Jednobuněčné organismy ........................................................341
Mnohobuněčné organismy ........................................................342
Rozmnožování buněk, buněčný cyklus.............................................342
Diferenciace tkáňových buněk ..................................................343
Nádorové buňky.................................................................343
ENERGETIKA ŽIVÝCH SYSTÉMŮ......................................................343
Přeměna chemické energie v pohybovou - molekulové motory ......................343
Přeměny energie v buňkách .....................................................346
Termodynamika živých systémů ..................................................346
VZNIK ŽIVOTA NA ZEMI...........................................................347
Názory na vznik života.........................................................347
Kreační teorie ..............................................................347
Teorie samozplození .........................................................347
Teorie panspermická......................................................... 348
Teorie evoluční abiogeneze.................................................. 348
BIOLOGICKÁ EVOLUCE.............................................................351
Vývoj evolučních teorií........................................................351
Lamarckismus ..................................................................352
Darwinismus ........................................................s..........352
Jiné názory na evoluci ........................................................355
Člověk a prostředí..............................................................356
Vývoj vztahů člověka a prostředí ...............................................356
Růst lidské populace............................................................356
Člověk zemědělec ...............................................................356
Člověk výrobce a spotřebitel ...................................................357
PROBLÉMY EKOLOGICKÉ.............................................................358
Problémy znečištění ovzduší.....................................................358
Znečištění vod .................................................................359
Ohrožení půdy a lesů ...........................................................359
Odpady a jejich hromadění.......................................................359
Idea ozdravení planety .........................................................360
OCHRANA PŘÍRODY ................................................................360
Doplňky.........................................................................363
Vznik fotochemického smogu......................................................363
Použití termodynamiky v teorii ontogeneze a fylogeneze .........................363
Goldova teorie vzniku života na Zemi ...........................................364
PRAKTICKÁ ČÁST	(J.	Jelínek,	V	Zichdček)
PROKARYOTA.....................................................................366
1. Práce s mikroskopem ..................................................368
2. Pozorování kolonií Azotobacter chroococcum............................369
ROSTLINNÁ BUŇKA, PLETIVA, ORGÁNY...............................................370
3. Pozorování rostlinných buněk a jejich struktur .......................373
4. Pozorování fází mitózy................................................373
5. Pozorování průduchů a trichomů........................................375
6. Cévní svazky ve stoncích .............................................376
ŽIVOTNÍ FUNKCE A INDIVIDUÁLNÍ VÝVOJ ROSTLIN....................................378
7. Důkaz bílkovin v rostlinném těle......................................381
8. Důkaz a reakce sacharidů .............................................382
9. Škrob a celulóza......................................................383
10. Asimilační barviva .....■............................................385
11. Stanovení osmotické hodnoty rostlinné buňky..........................386
NIŽŠÍ A VYŠŠÍ ROSTLINY ........................................................389
12. Pozorování řasy šroubatky a rašeliníku................................392
13. Rozbor květu .........................................................393
HOUBY..........................................................................395
14. Pozorování kvasinek..................................................397
15. Pozorování plísně hlavičkové a štětičkovce...........................398
EKOLOGIE ROSTLIN A HUB ........................................................401
PRVOCI.........................................................................405
16. Pozorování prvoků ...................................................406
DIBLASTICA ....................................................................412
17. Pozorování živočišných hub a žahavců.................................413
SCHIZOCOELNÍ A PSEUDOCOELNÍ.................................................418
18. Pozorování ploštěnců a hlístů .....................................419
COELOMOVl - NEČLÁNKOVANÍ ...................................................422
19. Pozorování měkkýšů.................................................424
COELOMOVÍ - ČLÁNKOVANÍ STEJNOCENNĚ..........................................428
20. Pozorování kroužkovců..............................................429
COELOMOVÍ - ČLÁNKOVANÍ NESTEJNOCENNĚ .......................................434
21. Pozorování členovců................................................436
DRUHOÚSTÍ - BEZBLANNÍ.......................................................442
22. Pozorování bezblanných.............................................445
DRUHOÚSTÍ - BLANATÍ ........................................................451
23. Pozorování ptáků ..................................................456
24. Pozorování savců ..................................................462
FYLOGENEZE DRUHÜ A EVOLUCE ORGÁNŮ ........................................ 465
25. Fylogeneze a evoluce orgánů .......................................468
ETOLOGIE ...................................................................473
26. Etologická pozorování .............................................476
EKOLOGIE ŽIVOČICHŮ..........................................................478
27. Ekologická pozorování..............................................481
původ a vývoj Člověka, orgánové soustavy....................................487
28. Epitely a pojivá...................................................490
29. Svaly .............................................................492
SOUSTAVY PŘEMĚNY LÁTKOVÉ....................................................494
30. Krevní tělíska.....................................................499
31. Oběhová soustava...................................................500
32. Zátěžové testy.....................................................502
33. Anatomie trávicí soustavy..........................................503
34. Vlastnosti slin....................................................505
35. Dýchací soustava ..................................................506
36. Močové ústrojí a kůže..............................................508
37. Dermatoglyfika.....................................................509
SOUSTAVY REGULAČNÍ .........................................................512
38. Anatomie regulační soustavy........................................517
39. Smyslové orgány ...................................................518
SOUSTAVY ROZMNOŽOVACÍ, INDIVIDUÁLNÍ VÝVOJ ČLOVĚKA .........................521
40. Rozmnožovací soustava .............................................523
OBECNÁ GENETIKA.............................................................526
41. Genetická rovnováha a genový posun.................................530
OBECNÁ BIOLOGIE ............................................................534
42. Nadmakromolekulární struktury .....................................538
ČLOVĚK A PROSTREDÍ ........................................................541
43. Toxické látky v prostředí 1........................................543
44. Toxické látky v prostředí II.......................................544
Souhrnný test z biologie....................................................546
Doporučená literatura.......................................................554
Rejstřík ................................................................. 556
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Jelínek, Jan, 1941-
Údaje o názvu Biologie pro gymnázia : (teoretická a praktická část) / Jan Jelínek, Vladimír Zicháček
Vedlejší záhlaví - osobní jméno Zicháček, Vladimír, 1943 Autor
Mezinárodní standardní číslo knihy 80-7182-089-X (váz.)
Údaje o vydání 5. vyd.
Nakladatelské údaje Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma biologie ph114166 czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma Biology eczenas
Rejstříkový termín - volně tvořený termín biologie
Rejstříkový termín - volně tvořený termín biologie člověka
Rejstříkový termín - volně tvořený termín biologie středoškolská
Fyzický popis 574 s., [56] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy ; 24 cm
Resumé atd. Přehledná učebnice biologie doplněná praktickou částí odpovídá obsahem učebním osnovám čtyřletých gymnázií.
Resumé atd. Učebnice vychází z osnov čtyřletého gymnázia a zahrnuje část botanickou, zoologickou, anatomii a fyziologii člověka a kapitoly z obecné biologie. Druhou část knihy tvoří praktická část zpracovaná po kapitolách a obsahující jak definice důležitých pojmů, otázky, doplňovačky a testy na procvičení učiva, tak metodické návody k praktickým cvičením. Oproti předchozímu vydání byla aktualizovaná i část o původu a vývoji člověka. Součástí knihy jsou barevné obrazové přílohy.
Mezinárodní desetinné třídění 57/59
Mezinárodní desetinné třídění (075.3)
Údaj pro souborný katalog
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw0160705
3 CZ PrSKC
5 20171228144419.8
7 tu
8 020801s2002----xr abf|d|p||||001|0|cze||
20 ## $a 80-7182-089-X $q (váz.)
40 ## $a ABA001 $b cze $e rda
72 #7 $a 57/59 $x Biologické vědy $2 Konspekt $9 2
80 ## $a 57/59 $2 MRF
80 ## $a (075.3) $2 MRF
100 1# $a Jelínek, Jan, $d 1941- $7 ja20020084803 $e Autor $4 aut
245 10 $a Biologie pro gymnázia : $b (teoretická a praktická část) / $c Jan Jelínek, Vladimír Zicháček
250 ## $a 5. vyd.
260 ## $a Olomouc : $b Nakladatelství Olomouc, $c 2002
264 #1 $a Olomouc : $b Nakladatelství Olomouc, $c 2002
300 ## $a 574 s., [56] s. obr. příl. : $b il. (některé barev.), mapy ; $c 24 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
504 ## $a Obsahuje bibliografii a rejstřík
520 ## $a Přehledná učebnice biologie doplněná praktickou částí odpovídá obsahem učebním osnovám čtyřletých gymnázií.
520 ## $a Učebnice vychází z osnov čtyřletého gymnázia a zahrnuje část botanickou, zoologickou, anatomii a fyziologii člověka a kapitoly z obecné biologie. Druhou část knihy tvoří praktická část zpracovaná po kapitolách a obsahující jak definice důležitých pojmů, otázky, doplňovačky a testy na procvičení učiva, tak metodické návody k praktickým cvičením. Oproti předchozímu vydání byla aktualizovaná i část o původu a vývoji člověka. Součástí knihy jsou barevné obrazové přílohy.
650 07 $a biologie $7 ph114166 $2 czenas
650 09 $a Biology $2 eczenas
653 ## $a biologie
653 ## $a biologie člověka
653 ## $a biologie středoškolská
655 #7 $a učebnice středních škol $2 czenas $7 fd133771
655 #9 $a Textbooks $2 eczenas
700 1# $a Zicháček, Vladimír, $d 1943 $4 aut $e Autor
900 $a ABA001 $b 17
1051 $a 57
1060 $a N
910 $a SUG501
Dokumenty ke stažení
Třídění:N
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné